I forlængelse af trepartsaftalen, som blev vedtaget af Folketinget d. 22. marts 2022, træder en ny lov i kraft d. 1. juli 2022.
Den nye lov omhandler, at man ikke længere må spørge og indhente oplysninger om jobansøgeres alder i forbindelse med jobansøgning. Lovforslaget skal blandt andet være med til at forhindre, at virksomheder fravælger ledige seniorer på grund af alder, når de søger job.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

“Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå, at seniorer føler sig diskrimineret og oplever at blive valgt fra udelukkende på grund af deres alder. (…)”

“Jeg afviser ikke, at der kommer flere tiltag. Jeg har møder med virksomheder, organisationer og partier for at høre, om der er andre gode idéer til, hvordan vi undgår diskrimination af seniorer på arbejdsmarkedet.” (Beskæftigelsesministeriet ¶ Forbud mod at spørge til alder i stillingsopslag vedtaget, 2022).

Baggrunden for lovændringen har blandt andet været, at undersøgelser har vist, at ledige seniorer på forhånd kan blive frasorteret i ansættelsesprocessen, hvorfor det kan være svært for ældre ansøgere at få adgang til arbejdsmarkedet på lige fod med andre ansøgere. 👩🏼‍🦳🧔🏼‍♂️

Det vedtagne lovforslag 

Det vedtagne lovforslag udmønter en trepartsaftale indgået mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening om mangel på arbejdskraft, som blev indgået den 6. oktober 2021. Af det vedtagne lovforslag følger, at der i forskelsbehandlingsloven indsættes følgende som nyt § 5, stk. 2:

“En arbejdsgiver må ikke anmode om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading, indtastning m.v. af jobsansøgning”.

At spørge ind til ansøgers alder anses for værende af diskriminerende karakter, da der i så fald kan forskelsbehandles på baggrund af oplysningerne i forbindelse med f.eks. ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, og/eller forfremmelse. Et af elementerne i trepartsaftalen er, at der skal gøres en særlig indsats for at få ledige seniorer i job for at afhjælpe manglen på arbejdskraft og styrke muligheden for, at virksomhederne drager nytte af seniorernes erfaringer og kompetencer. 🤝

Undtagelsesmuligheder i forskelsbehandlingsloven

Forskelsbehandlingsloven forhindrer dog ikke altid en arbejdsgiver i at anmode ansøgere om at oplyse alder, da der eksempelvis kan være tilfælde, hvor arbejdsgiveren via en kollektiv overenskomst er forpligtet til særlig aflønning af unge under 18 år, eller at oplysningen om ansøgerens alder er hensigtsmæssig og nødvendig i forhold til at opnå et sagligt formål. Det vil altså sige, at så længe det er hensigtsmæssigt, er der en række undtagelser til udgangspunktet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Disse saglige eksempler vil forsat være gældende efter lovændringen.

Aftalen skal bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og få flere ind på arbejdsmarkedet. ✅

Bencke & Partners er en rekrutterings- og searchvirksomhed med mere end 17 års erfaring indenfor servicering af HR-ydelser til danske og internationale virksomheder.

Vi specialiserer os i rekruttering og headhunting til områderne økonomi og salg.

Her kan du læse mere om Bencke & Partners, og hvad vi står for som virksomhed.

Hvis du ønsker flere opdateringer og information fra Bencke & Partners og rekrutteringsbranchen som helhed, kan du følge os på LinkedIn, Facebook og/eller Instagram