Flere og flere virksomheder mangler medarbejdere, hvilket påvirker udvikling og produktion. Der er global mangel på arbejdskraft, men hvorfor? I høj grad fordi, at erhvervslivet i Danmark balancerer mellem mangel på medarbejdere og kvalificerede kandidater, samt en mindsket efterspørgsel. Mange virksomheder er urolige overfor manglen på arbejdskraft, sparsommelige forbrugere og højere skatter. Dét er udfordringer hele verden stadig navigerer rundt i, efter markederne langsomt kommer tilbage og stabilisere sig, efter corona-pandemien. Undersøgelser viser, at der vil være en anslået mangel på 85 millioner arbejdstagere rundt om i verden i 2030, hvilket må antages som værende en langsigtet problematik indenfor arbejdsmarkedet.
Artiklen kan tilgås HER.

Der opstår ofte mangel på arbejdskraft, når der ikke er nok ledige på arbejdsmarkedet til at dække efterspørgslen på arbejdskraft. Det er efterhånden uundgåeligt at diskutere den nuværende mangel på arbejdskraft uden at anerkende den globale post-pandemis rolle. Pandemien har givet anledning til en række udfordringer for både arbejdsgivere og arbejdstagere, som blandt andet ændring i arbejdstagernes forventninger, sundhedsspørgsmål og nye muligheder i forhold til fleksibilitet.

De lave lønninger er også en del af problemet. De fleste arbejdstagere skifter nemlig arbejde på grund af bedre jobmuligheder, herunder højere lønninger, som typisk viser sig at være den stærkeste motivation for jobskift globalt. 

Den vedvarende mangel på arbejdskraft skaber et kandidatdrevet marked i mange dele af verden, da de fleste arbejdstagere og jobsøgende efterspørger højere lønninger og bedre ydelser.

En helt anden faktor, som har indflydelse på den manglende arbejdskraft, er verdens aldrende befolkning.
Arbejdsgivere har længe frygtet og været bekymrede over at skulle erstatte det store antal arbejdstagere, der går på pension.

Andre udfordringer er manglende teknologiske kompetencer, som betyder, at arbejdsgiver har problemer med at finde arbejdstagere der har de rette kvalifikationer. Mange virksomheder har rapporteret et problem vedrørerende mangel på teknologiske færdigheder, hvorfor undersøgelser peger mod et globalt problem. Nutiden kræver medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer til at betjene teknologien, hvilket kun er blevet forstærket efter pandemien.

Overordnet set er der mange fælles faktorer på tværs af økonomier, der fremmer kandidatmanglen, samt unikke udfordringer for specifikke regioner, industrier og jobfunktioner verden over.

Bencke & Partners er en rekrutterings- og searchvirksomhed med mere end 17 års erfaring indenfor servicering af HR-ydelser til danske og internationale virksomheder.

Vi specialiserer os i rekruttering og headhunting til områderne økonomi og salg.

Her kan du læse mere om Bencke & Partners, og hvad vi står for som virksomhed.

Hvis du ønsker flere opdateringer og information fra Bencke & Partners og rekrutteringsbranchen som helhed, kan du følge os på LinkedIn, Facebook og/eller Instagram