En medarbejders fratræden kan påvirke virksomheden i høj grad, og i en akutsituation kan det initiale instinkt være at allokere ansvaret så bekvemmeligt som muligt. Dette kan resultere i hårdere pres på blivende medarbejdere, og til tider allokering af opgaver til medarbejdere der ikke besidder de fornødne kompetencer, hvilket i sidste ende kan påvirke kvaliteten af virksomhedens leverance. Konsekvenserne er væsentlige – fra den overtagne arbejdsbyrde til de nødvendige omstruktureringer, er de klassiske udfordringer tydelige.

 

Men hvad med teamet?

Midt i dette skift af opgaver og ansvar er der dog en udfordring, der ofte overses: Hvad sker der i selve teamet? Bag de åbenlyse påvirkninger ligger en subtil dynamik mellem medarbejderne i teamet, der formes af de menneskelige forbindelser og udgør fundamentet for et velfungerende team. Måden hvorpå personligheder og værdier bidrager til teamets evne til at løfte individuelle ansvar i samarbejde mod ét fælles mål, som før en medarbejders fratrædelse har fungeret som en enhed, forstyrres af det manglende led.

Teamdynamikkerne har stor indvirkning på både trivslen internt samt virksomhedens output eksternt, og derfor er det essentielt for virksomheder at sætte fokus på, hvordan en medarbejders fratræden påvirker teamet som helhed.

Selvom MUS-samtaler ofte er i fokus ved medarbejderfratræden, er det værd at udvide perspektivet med TUS-samtaler; Teamudviklingssamtaler. Disse går ud over individets håndtering af situationen og ser på, hvordan hele teamet tackler udfordringerne. En organisation fungerer kun optimalt, når alle arbejder i samklang og bærer hver sin del af ansvaret mod det fælles mål. Det er afgørende, at alle kender og forstår teamets dynamik og trivsel som en helhed. Gennem fokus på dette øges både medarbejdertilfredshed- og fastholdelse, og dermed kvaliteten af virksomhedens ydelser.

Ud over effektiv rekruttering af talenter, der nøjagtigt opfylder de netop mistede kompetencer, er håndtering af udfordringerne forbundet med teamdynamikker ydermere et aspekt, som professionelle rekrutteringsbureauer kan hjælpe din virksomhed med at udfolde.

Hos Bencke & Partners er rekrutteringsprocessen gennem omfattende analyse af din virksomhed samt et specialiseret netværk designet til både at vurdere de hårde kompetencer, men ydermere de bløde færdigheder der kræves for at opretholde de oprindelige teamdynamikker efter en medarbejderfratrædelse.

Vi graver spadestikket dybere, og kvalitetssikrer rekrutteringen ved både at finde en kandidat der matcher kompetencebehovet, såvel som harmonerer med virksomhedens kultur, værdier, arbejdsstil og det eksisterende team.

Bencke & Partners er eksperter i kvalitetssikret rekruttering og headhunting, og står altid dedikeret klar til at tilføre værdi til din virksomhed med et løfte om, at indsatsen mod erhvervelse af nye talenter kontinuerligt er agil, effektiv, og stemmer overens med din virksomheds kultur og langsigtede strategi.

Hvis du ønsker flere opdateringer og information fra Bencke & Partners og rekrutteringsbranchen som helhed, kan du følge os på LinkedIn, Facebook og/eller Instagram