1. juli 2024 træder en ny EU-lov vedr. tidsregistrering på arbejdspladser i kraft. Denne lov omfatter, at arbejdsgiveren har pligt til at registrere medarbejderes arbejdstid hver dag, med formålet om at sikre maksimal ugentlig arbejdstid, daglig og ugentlig hviletid og ultimativt at beskytte medarbejderen for overarbejde og overdrevet arbejdspres.

Ifølge lovens paragraf 4b skal arbejdsgiveren indføre et pålideligt og tilgængeligt arbejdsregistreringssystem, der muliggør måling af den daglige arbejdstid for hver af de pågældende lønmodtagere. Hertil angiver paragraf 4b stk. 2, at arbejdsgiveren skal sørge for, at lønmodtageren kan tilgå egne oplysninger i systemet, samt stk. 3 at arbejdsgiveren skal opbevare disse oplysninger i 5 år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregning af lønmodtagerens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

For virksomheder betyder dette, at der skal afsættes tid og ressourcer på håndtering og implementering af de krav, loven omfatter, på arbejdspladsen. Først og fremmest vil der opstå behov for at forstå – og kunne videreformidle – de specifikke krav, og hvordan de bedst kan implementeres i organisationen. Dertil kræver loven, at virksomheder investerer i nye systemer- og processer, eller opgraderer de nuværende, så de er justeret med kravet. Ydermere kan loven føre til ændringer i virksomhedens arbejdskultur og processer, hvilket kræver ressourceallokering til tilpasning og omstilling af disse, og tillader optimal implementering.

Det kan i forbindelse med den nye lov være fordelagtigt for virksomheder at overveje samarbejde med eksterne specialiserede rekrutteringsbureauer, der kan bistå virksomheden med at nå bedst muligt i mål med håndtering og implementering af de nye krav, systemer og behov for omstilling og tilpasning. Det kan være særligt fordelagtigt at samarbejde med rekrutteringsbureauer med stort netværk og erfaring inden for økonomi og regnskabsprofiler, og som er specialiserede i at tilegne ledelsesprofiler med de rette kompetencer og den fornødne erfaring til at lede virksomheder gennem komplekse projekter og implementering af nye processer.

Denne type rekrutteringsbureauer kan først og fremmest bidrage med specialiseret rådgivning og vejledning om, hvordan virksomhederne bedst kan tilpasse sig lovgivningen og implementere effektive metoder til tidsregistrering. I forlængelse af dette kan rekrutteringsbureauer med deres speciale i organisatorisk kulturtilpasning agere som en strategisk partner i forbindelse med adaptivitets- og kulturrådgivning, og sikre, at dynamikken på arbejdspladsen forbliver optimalt fungerende.

Ydermere vil virksomheders behov for specialiserede tekniske og økonomiske færdigheder stige i forbindelse med den nye lov, og behovet for at styrke økonomifunktionen vil med stor sandsynlighed blive en realitet. Bl.a. i forbindelse med investering i- eller opgradering af tidsregistreringssystemer og håndtering af de øgede krav til rapportering og analyse, kan specialiserede rekrutteringsbureauer bidrage med at identificere og tiltrække de rette kandidater og ledere med solid økonomisk indsigt og nøglekompetencer inden for økonomistyring, for at sikre en smidig overgang og effektiv implementering af lovkravene.

Bencke & Partners er eksperter i kvalitetssikret rekruttering og headhunting, og står altid dedikeret klar til at tilføre værdi til din virksomhed med et løfte om, at indsatsen mod erhvervelse af nye talenter kontinuerligt er agil, effektiv, og stemmer overens med din virksomheds kultur og langsigtede strategi.

Hvis du ønsker flere opdateringer og information fra Bencke & Partners og rekrutteringsbranchen som helhed, kan du følge os på LinkedIn, Facebook og/eller Instagram