Er det egentlig en god idé at bruge ChatGPT i forbindelse med sin jobsøgning?

Fremgangen af ChatGPT har belyst en masse fordele ved brug – helt bestemt også i det konstant udviklende og dynamiske erhvervsliv. ChatGPT kan ved korrekt brug hjælpe den jobsøgende med at udskille sig på et konkurrencepræget marked, hvilket er væsentligt når man skal lande drømmejobbet.

Den øgede brug af ChatGPT, specielt i erhvervslivet, har til gengæld også rejst en del problemstillinger, bl.a. hvorvidt ChatGPT er snyd, om brugen af AI fjerner originaliteten og autenticiteten ved mennesket, og hvis sidstnævnte er gældende – om man så overhovedet kan skille sig ud på et konkurrencepræget marked.

Svaret på hvorvidt det er en god idé at bruge ChatGPT i forbindelse med sin jobsøgning, er hvis du spørger os et rungende ”JA”, men kun under forudsætning af, at du benytter værktøjet korrekt.

Det vil vi hos Bencke & Partners rigtig gerne hjælpe dig med, og har derfor samlet 3 do’s og 3 don’ts ved brugen af ChatGPT i din jobsøgning, der kan hjælpe dig med at udnytte værktøjets ressourcer, undgå dets faldgruber, og komme effektivt i mål med din jobsøgning.

Do’s: Sørg for at…

1. Blive 100-meter-mester i prompt engineering

Prompt engineering er essentielt set den måde, hvorpå du formulerer dig til ChatGPT, og gør formuleringen så specifik som mulig. Hvis du er vag i dit input, vil ChatGPT ligeledes være vag i sit output – og i værste tilfælde generere generisk fylde-information, der måske overhovedet ikke passer til din profil. Vær derfor specifik i dine instrukser, og giv ChatGPT en kontekst for det materiale, du ønsker at modtage retur.

Det er vigtigt i enhver jobsøgningsproces at målrette sit materiale og sin forberedelse til den konkrete virksomhed. Hvis du f.eks. beder ChatGPT generere din kompetenceprofil, så giv den kontekst i form af den pågældende branche, den konkrete virksomhed og kerneydelse samt en kopi af det konkrete jobopslag. Herfra kan ChatGPT fremhæve de af dine kompetencer, der er vigtigst ift. det individuelle job, du søger.

2. Bruge ChatGPT til at give dig feedback, når du har skrevet dit endelige CV og ansøgning

Når du har det output du ønsker, og efterfølgende selv har rettet til- og skrevet dine materialer færdig, så bed ChatGPT give dig konstruktiv feedback på det endelige udkast.

Et andet godt tip er både at bede ChatGPT om feedback, og efterfølgende bede den generere hhv. en bedre og en værre version af materialet. Med dette får du både tips til forbedring, og derudover yderligere input til hvad der på stik modsat vis ville gøre materialet direkte værre. På denne måde kan du optimere materialet ud fra hvad der konkret er godt, og hertil hvad der bestemt ikke ville fungere til formålet.

3. Forberede dig på jobsamtalen med hjælp fra ChatGPT

ChatGPT kan mere end tekstgenerering, og én af disse ting er, at hjælpe dig med selve forberedelsen, når du med dit skarpe CV og ansøgning har landet en samtale. Kopiér jobopslaget ind i tekstfeltet, og bed ChatGPT generere sandsynlige spørgsmål, der kunne opstå til samtalen, så du kan forberede forskellige svar.

Du kan ligeledes bede den generere fordelagtige spørgsmål du kan stille til samtalen, der bidrager til at vise din potentielle arbejdsgiver dit engagement og interesse for jobbet.

Don’ts: Undgå at…

1. Stole blindt på ChatGPT som en kilde til information og forberedelse

ChatGPT kan hurtigt finde information fra internettet og give dig svar på alverdens spørgsmål. Dog er der hhv. to ting at være opmærksom på, når du bruger ChatGPT til dette formål. For det første er ChatGPT ikke up-to-date med nyheder efter 2021, så faktatjek altid den information ChatGPT giver dig, og sørg for, at informationen fortsat er relevant i det nuværende år.

Hertil skelner ChatGPT ikke mellem troværdige og utroværdige data, og kan generere information baseret på fiktive cases eller utroværdige kilder. Vis din potentielle arbejdsgiver at du har viden om relevante fagområder, men hold denne faldgrube i mente så du ikke kommer til at skilte noget viden der ikke passer.

2. Glemme at gennemlæse og tilrette de genererede materialer

Dobbelttjek altid det arbejde ChatGPT har genereret for dig, og tilføj altid egne anekdoter og lignende, der viser dit personlige præg og stemme. Det er ligeledes vigtigt, at du dobbelttjekker om materialerne er tilpasset de enkelte virksomheder og jobopslag ift. jargon, branche og kompetenceprofilen der søges, samt at de fakta, du har bedt ChatGPT fremhæve, er 100% korrekte.

3. Bede ChatGPT skrive et helt CV eller ansøgning for dig i ét huk

Ligesom med de fleste mennesker bliver ChatGPT mere overfladisk i sin udførsel af opgaver, hvis der er alt for mange af dem på én gang.

Når du bruger ChatGPT, f.eks. i forbindelse med at skrive et CV, så instruer den ikke til at skrive dit CV, men giv den i stedet én opgave ad gangen; bed den f.eks. generere en kompetenceprofil til dit CV, hvor du uddyber, at du søger denne type job, i denne virksomhed, hvor jobbeskrivelsen lyder således. Tilføj herefter dine erfaringer, og fortæl ChatGPT at du ønsker at den fremhæver hvad du i denne kontekst kan bidrage med af kompetencer og værdi for virksomheden.

_________________________________________________________________________________________

ChatGPT kan være et nyttigt værktøj i din jobsøgning, og hjælpe med at optimere måden hvorpå dit CV eller ansøgning kan skille sig ud i mængden.

Bruger du ChatGPT i din jobsøgning, er det dog vigtigt at du giver ChatGPT alle de relevante midler, instrukser og den kontekst, hvori du søger job, så den kan generere det bedst mulige og mest skræddersyede materiale.

Det er lige så vigtigt, at du aktivt stiller dig kritisk overfor værktøjet ved altid at gennemse outputtet. ChatGPT kan være et værdiskabende værktøj, men husk på at det vigtigste er, at det er din personlighed og din stemme, der gennemsyrer materialet. Det er dig, de hyrer, og ikke ChatGPT.

God fornøjelse – og held og lykke med din jobsøgning med ChatGPT!

Bencke & Partners er eksperter i kvalitetssikret rekruttering og headhunting, og står altid dedikeret klar til at tilføre værdi til din virksomhed med et løfte om, at indsatsen mod erhvervelse af nye talenter kontinuerligt er agil, effektiv, og stemmer overens med din virksomheds kultur og langsigtede strategi.

Hvis du ønsker flere opdateringer og information fra Bencke & Partners og rekrutteringsbranchen som helhed, kan du følge os på LinkedIn, Facebook og/eller Instagram