I en tid hvor København bades i fest og regnbuefarver, i forbindelse med Copenhagen Pride Week 2022, er det oplagt at tale om frihed og diversitet mennesker imellem – også i et arbejdsmæssigt henseende.

Mangfoldighed er vigtigt, fordi det blandt andet gør os langt mere fordomsfrie. Ny forskning afslører, at stor forskelligartethed blandt kollegaer medvirker til social samhørighed og trivsel i teams. Diversitet er derfor et vigtigt element at have med i en rekrutteringsproces, da mangfoldighed på arbejdspladsen kan fremme et godt kollegialt arbejdsmiljø.

Begreberne og principperne omkring inklusion, mangfoldighed og lighed handler primært om mennesker, og om at behandle sine medarbejdere og kollegaer retfærdigt og samtidig respektere deres forskellige behov og perspektiver. Inkluderende virksomheder, der evner at værdsætte hvert enkelt individ i arbejdsstyrken, uafhængig af alder, køn, etnicitet, religiøse overbevisninger eller seksuel orientering, har generelt større succes med at opretholde engagementet blandt medarbejderne på en tillidsfuld måde. At forpligte sig til disse principper kan skabe positive resultater for både virksomhed og ansatte på længere sigt.

Inklusion, diversitet, tilhørsforhold og lighed på arbejdspladsen

Inklusion og diversitet er relaterede begreber, men de betyder ikke det samme. Hvor inklusion handler om at inkludere forskellige grupper i et ligeværdigt fællesskab, handler diversitet snarere om at repræsentere forskellige grupper. Faktisk er inklusion på arbejdspladsen en af de mest afgørende faktorer, hvad angår medarbejderfastholdelse. For hvis medarbejdere ikke oplever, at deres idéer, tilstedeværelse eller bidrag oprigtigt værdsættes og tages seriøst på arbejdspladsen, vil de før eller siden søge andre steder hen.

Alle medarbejdere har betydning, uanset hvilken rolle de har i organisationen. Derfor bør alle medarbejdere have lige mulighed for at bidrage med deres stemme og input, samt have lige adgang til muligheder, som eksempelvis lønforhøjelser og udvikling etc. Lighed på arbejdspladsen handler altså overordnet om at skabe retfærdighed blandt alle medarbejdergrupper.

Tilhørsforhold beskriver i hvor høj grad om medarbejderne føler sig inkluderet og trygge til at kunne komme på arbejde med hele deres person og identitet – det er særligt interessant i en tid, hvor professionalisme og privatliv i høj grad flyder sammen. Som Finlands statsminister Sanna Marin udtalte i forbindelse med den private video der blev delt offentligt: “jeg er også en person”.

Igennem tiden har mange studier vist, at en inkluderende og lige kultur på arbejdspladsen ikke kun øger muligheden for at tiltrække fremtidige kandidater, med forskelligartede kompetencer, men også hjælper med at fastholde de medarbejdere, der allerede er på arbejdspladsen.

Interaktion mellem personer med forskellige baggrunde og personligheder mindsker risikoen for, at samarbejdet baseres på diskrimination. Diversitet fremmer fordomsfrie teams med medlemmer, der er interesserede i at udnytte hinandens indbyrdes forskelle: Det gør arbejdspladsen mere spændende og styrker opgaveudførelsen.

Næste gang der skal findes en kandidat til et team, er det derfor vigtigt at have ovenforstående i mente. I så fald sikres en mangfoldig organisation, som kan udfordre og inspirere med en forskellighed af kompetencer og viden samt en styrket social samhørighed på tværs af forskelligheder. Det er et afgørende skridt på vejen mod at gøre inklusion og diversitet til en grundlæggende del af virksomhedskulturen.