Hvor bevæger vi os hen, når vi ser på fremtidens rekruttering, onboarding og fastholdelse?

Rekruttering af medarbejdere er en af de vigtigste opgaver i HR. Det er nemlig her, at virksomhedens fremtid skabes i takt med at de rette medarbejdere ansættes og sammensættes i teamdynamikker, der til sammen udgør virksomheden. Rekruttering går dog ofte galt, på trods af det store ansvar HR har og i forhold til at være ledelsens strategiske samarbejdspartner ved at dyrke de kompetencer, der efterlever strategien. Mange nyansatte forlader deres stilling allerede inden for det første år – hvilket er dyrt og koster virksomheden tid og penge. Man mener i gennemsnit at en medarbejder skal have arbejdet i en virksomhed i ca. et halvt år, før indtægterne overstiger udgifterne ved at have vedkommende ansat. Der er altså mange penge at sparre, ved at sikre en god rekrutteringsproces.

I løbet af de kommende år er der stor sandsynlighed for at onboarding får samme værdi og status som rekruttering. Startperioden af en medarbejders ansættelse former vedkommendes indtryk af virksomheden og skaber kendskab til kulturen og derved sikrer motivationen og teamdynamikkerne i helhedsbilledet. Desværre er det ikke alle steder hvor onboardings-perioden prioriteres, da det stadig anses for værende en ny disciplin, hvorfor nogle virksomheder tager let på den. En veletableret onboarding kan ligeledes komme medarbejder-opsigelser til livs, og vil også have en stor betydning for om vedkommende vælger at blive i virksomheden på sigt.

Fastholdelse af medarbejdere har også en stor værdi, blandt andet på grund af at lavkonjunktur er blevet erstattet med højkonjunktur. For ledere betyder dette, at den rette arbejdskraft kan være udfordrende at finde. Der opstår heraf et misforhold mellem udbud og efterspørgsel. Det koster ofte op til 150-200% af medarbejderens løn at udskifte vedkommende. Det er dyrt at miste medarbejdere – specielt til en konkollega. Der er altså mere end god grund til at fokusere på fastholdelse – en længere ansættelse styrker også medarbejdernes motivation. Læs mere om motivation på arbejdspladsen HER.

I løbet af de sidste par år er der sket meget inden for rekrutteringsbranchen, og der er flere aspekter der peger mod yderligere udvikling. Anonymisering af CV eller “blind rekruttering” vandt indpas fordi bias anses som værende en stor fejlkilde i en rekrutteringsproces. Mennesker påvirkes nemt – også når det gælder rekruttering. Ændringen er indtrådt, netop for at undgå den problematiske forudindtagethed, samt ansættelser der bygger på irrationelle beslutningskriterier. Fundamentet af beslutninger, der er taget ud fra mavefornemmelser, er nemlig ofte årsag til fejlansættelser. Diversitets-strategier der indfries gennem blind rekruttering sørger derimod for, at kandidat og virksomhed matches, så virksomhedens overordnede mål kan nås.

Der er ligeledes kommet meget fokus på kvinder i ledelse, og denne udvikling bærer også præg af et diversitetspræget felt, hvor alle talenter skal i spil på det danske arbejdsmarked – uagtet køn. Pointen er at Danmark derved får de bedste forudsætninger for at klare sig godt i den internationale konkurrence og samtidig opretholde et velfungerende samfund. Der tegner sig et billede af, at vi ikke har set det sidste til bevågenheden vedrørerende diversitet i rekrutteringsbranchen.

Man kan så spørge sig selv, hvor længe disse tendenser fortsætter, om de er kommet for at blive, eller om vi i virkeligheden bevæger os hen imod et skift for at sikre arbejdspladsens teamdynamikker?

En række af de helt store tendenser i samfundet hviler også på de relationer, vi har med andre – både arbejdsmæssigt og privat. HR kommer mere og mere til at symbolisere Human Relations snarere end Human Resources.

Hvilke udviklinger der generelt venter er svært at spå om, men én ting er sikkert; udvikling er dynamisk og skal nok overraske og berige os fremadrettet, og mon ikke at teknologiens muligheder også kommer til at spille en større og større rolle.

Bencke & Partners er en rekrutterings- og searchvirksomhed med mere end 20 års erfaring. Vi er specialister i at finde højtkvalificerede medarbejdere indenfor økonomi og salg til danske og internationale virksomheder. 

Vi specialiserer os i rekruttering og headhunting til områderne økonomi og salg.

Hvis du ønsker flere opdateringer og information fra Bencke & Partners og rekrutteringsbranchen som helhed, kan du følge os på LinkedInFacebook og/eller Instagram.