Arbejdslivets eksistens som vi kender det ændres hele tiden, og det kan være svært at nå frem til det rette sted, uden en guide, GPS eller vejviser. HR skal sørge for, og har den fornemmeste opgave i, at mennesker trives i trygge rammer, som ikke nødvendigvis er velkendte – det er nemlig tid til fornyelse.

Udvikling og innovation er i dag en naturlig del af den moderne organisations DNA, hvilket afspejler virksomhedernes behov for at holde sig relevante og værdiskabende midt i eksterne omvæltninger og den hastige digitalisering. Den eneste mulighed for at følge med tiden er derfor at eksperimentere og evaluere idéer og tiltag, og implementere det der fungerer i lyset af fremtiden.

Vi lever som bekendt i en verden, hvor den fysiske og digitale virkelighed ofte smelter sammen. Her er det HR, som skal sikre et godt arbejdsliv i et bæredygtighedsaspekt, hvilket vil sige, at arbejdsmiljø og arbejdsforhold skal være ordentligt. På den måde tages der ansvar og hånd om det hele menneske, og ikke kun for medarbejderen.

HRs rolle

HRs rolle i fremtiden, både som fundament og som katalysator for, at organisationen kan nå sine mål, bliver således kun vigtigere fremover. Men hvordan sikrer vi det gode (arbejds)liv på bedste vis?

Det er svært at spå om fremtiden, men til gengæld kan vi ud fra trends og tendenser i dag se, hvad vi skal tage ejerskab på, blive dygtigere til og finde nye løsninger på fremadrettet.

Flere virksomheder hopper i øjeblikket med på trenden om at omdøbe HR til People & Culture.
Dette gør sig gældende på baggrund af at menneskers adfærd, trivsel og udvikling, samt at kulturen skabes og holdes i live i takt med medarbejdernes adfærd, og at netop dette er afgørende for den enkelte virksomheds succes.

En bedre fremtid 

I nuet er radikale ændringer passé og for sent, men fremtidens tegnebræt er endnu ikke farvelagt, hvorfor det er muligt at have visioner og motivation for, at kunne tegne et billede af, hvordan en bedre fremtid ser ud.

For at virksomheder kan holde sig relevante i takt med digitaliseringen, kræver det, at man arbejder med at have udgangspunkt i mennesket. De menneskelige kompetencer bliver en måde at skille sig ud på, og nye måder at arbejde sammen på bliver derfor en nødvendighed.

I en verden hvor forandringerne står i kø, skal HR sørger for, at mennesker trives og er trygge, samt præstere deres bedste uden at brænde ud. Vejen derhen kortlægges imens vi bevæger os fremad, og vi skal turde være åbne overfor det ukendte, for at finde ud af hvilke opgaver og hvordan HR i fremtiden skal agere.

Undgå tunnelsyn

I HR-branchen skal vi undgå tunnelsyn. HR kræver hele tiden fornyelse, da man på den måde kan forstå virksomhedernes behov – nu og i fremtiden, og på den måde forblive relevant og aktuel, samt stadig kunne finde de rigtige folk og forbinde dem med hinanden.

Bencke & Partners er selv begyndt at tænke fremtiden ind i nutiden, for at kigge på nye værktøjer og redskaber, som inkludere lettere HR-løsninger og bæredygtighed.

I HR-branchen er det vigtigt at have for øje, hvilke fremtidsscenarier man tror på, hvilke fremtidsscenarier man vil stræbe efter – og hvilke der ikke er ønskværdige, hvilket vi i Bencke & Partners bestræber os på.

Mennesker har et naturligt ønske om at “regne den ud”, men vi tillader os bevidst indtil videre ikke at farvelægge hele tegningen og at have flere veje åbne til diskussion om, hvad der venter HR, eller People & Culture, i fremtiden.

Én ting er i hvert fald sikkert; mennesker er nøglen.