Når en rekrutteringsproces går i gang, er ønsket at udvælge og ansætte den bedst mulige kandidat til stillingen. Beslutninger baseres på objektive fakta, såsom kandidaternes faglighed og tidligere erfaring. Men er dette scenarie i virkeligheden noget vi blot tror, vi gør? Kan virkeligheden se anderledes ud?

Mennesker er ubevidst styret af forskellige variable, der gør, at vi er ude af stand til at bedømme neutralt. Dette kaldes bias, og når bias i stor grad har indflydelse på vores hverdag, indgår bias naturligvis også på rekrutteringsprocesser og beslutningstagen.

Bias og rekruttering

Bias henviser til menneskers fordomme og stereotype opfattelser om andre. Disse fordomme og opfattelser er ofte knyttet til enten køn, alder, etnicitet, seksuel orientering etc.

Når man læser beskrivelsen af bias, giver det næsten sig selv, at bias spiller en stor rolle i rekruttering og ansættelsesprocesser – lige fra udarbejdelsen af jobannoncen til udvælgelse af kandidaten.

Både mennesker, teknologi og processer kan være indgangsvinkel for bias, hvorfor man bør være opmærksom på mange ting i en rekrutteringsproces for at minimere subjektive perspektiver, der potentielt kunne infiltrerer slutresultatet.

Unbiased rekruttering – er det muligt?

Som nævnt findes der forskellige former for bias i en rekrutteringsproces. Mennesker har f.eks. en tendens til at have en positiv respons til folk der ligner dem, eller folk der har en fællesnævner med vedkommende; det kan være uddannelsessted, udseende, fælles interesser, en delt livret eller at de er vokset op i samme by m.v. Mennesker favoriserer ubevidst dem, de har noget tilfælles med – uanset om det er berettiget eller ej.

Der findes også kognitiv bias, hvor menneskers samlede indtryk af en anden person påvirker, hvordan de føler og tænker positivt om vedkommendes karakteristika. Et eksempel herpå kunne f.eks. være, at man i en rekruttering automatisk tænker, at hvis kandidaten er god til A, så vil vedkommende også være god til B og C.

Omvendt kan bias også afskrække mennesker, når blot få dårlige eller negative ting ved en person optræder. Her påvirkes menneskers overordnede mening om folk og deres øvrige kvaliteter, kompetencer og egenskaber. Det er samme princip, som med den kognitive bias, bare modsatrettet; hvis en person ikke evner at løse én type opgave, antager man automatisk at vedkommende heller ikke vil kunne løfte andre opgaver.

Der findes mange former for bias, men også mange måder at være bevidst om disse implicitte fordomme og forforståelser.

Det store spørgsmål er bare, om vi helt kan undgå bias i en rekrutteringsproces?
Det korte svar er nej…

Vi vil altid have en bias med os, og derfor kan en rekrutteringsproces som alt andet aldrig være 100% unbiased. Med andre ord kan vi aldrig fjerne risikoen for bias, men vi kan reducere omfanget, hvilket gør en rekrutteringsproces så unbiased som muligt.