Ledigheden falder
Ledigheden falder fortsat, samtidig med at der slås flere stillinger op end normalt. Desuden, ifølge tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, er antallet af tilmeldte ledige på Jobnet etc., fortsat faldende.

Tallene viser blandt andet at ledigheden er faldet fra 99.073 d. 6. marts 2022, til 97.413 d. 13. marts 2022. I samme tidsperiode var der 35.669 ledige job, hvilket er dobbelt så mange som det normale antal.

De seneste tal beretter om et yderligere fald. Tallet for tilmeldte ledige lå nemlig på 91.888 d. 24. april 2022, hvor der hertil var 33.098 opslåede stillinger.

Det vil altså sige, at der stadigvæk bliver slået flere ledige stillinger op end normalt, hvor arbejdsløsheden fortsat falder.

Tallene nedenfor illustrerer både de nævnte tendenser i forhold til det faldende antal af ledige, samt ser på arbejdsmarkedet i lyset af COVID-19.
For at tilgå yderligere information vedrørende diverse rapporter klik HER.

Det danske arbejdsmarked går altså stadig godt efter krigsudbruddet i Ukraine. Dette står dog i skarp kontrast til den nu uddøde pandemi, som vi knapt nok skænker en tanke længere i dagens Danmark. Coronakrisen skabte en stigende ledighed fra den ene dag til den anden, hvilket heldigvis ikke er tilfældet i dette scenarie, da krigen i Ukraine er kommet på et tidspunkt, hvor der i forvejen var stigende inflation og problemer med blandt andet de globale forsyningskæder.

Man kan derfor sige, at krigen på flere parametre kun har forværret de allerede eksisterende problemer, specielt i forhold til de stigende priser på energi og diverse fødevarer. Verdensøkonomien er dog kommet under massivt pres fra disse prisstigninger og forsyningsproblemer. På trods af problematikkerne skal der meget til for at beskæftigelsen begynder at falde, og flere bliver arbejdsløse, hvorfor det er sandsynligt, at den gode udvikling på arbejdsmarkedet varer ved.

Bagsiden af medaljen
Der er dog en bagside af medaljen, da den forsatte fremgang betyder, at virksomhederne har svært ved at skaffe de helt rigtige hænder til arbejdet. Derfor kan det anses som en mulighed fra politisk side, at der kommer initiativer frem, som skal øge udbuddet af arbejdskraft.

Bencke & Partners er en rekrutterings- og searchvirksomhed med mere end 17 års erfaring indenfor servicering af HR-ydelser til danske og internationale virksomheder.

Vi specialiserer os i rekruttering og headhunting til områderne økonomi og salg.

Her kan du læse mere om Bencke & Partners, og hvad vi står for som virksomhed.

Hvis du ønsker flere opdateringer og information fra Bencke & Partners og rekrutteringsbranchen som helhed, kan du følge os på LinkedIn, Facebook og/eller Instagram