Står du som virksomhed overfor en omfangsrig rekrutteringsproces, har fortrolige ansættelsesbehov eller har kontinuerligt svært ved at finde de helt passende medarbejdere til dit team? Måske det er på tide, at din virksomhed overvejer at benytte eksterne rekrutteringsspecialister til din næste ansættelse.

Fejlrekrutteringer kan hurtigt blive dyre – både økonomisk og tidsmæssigt – og kan i høj grad gå ud over det interne miljø i virksomheden. Valget om at benytte en headhunter tilknyttet et eksternt rekrutteringsbureau til din næste ansættelse kræver omtanke, og anerkendelse af behovet for en headhunter kan flytte bjerge for virksomhedens tidsmæssige- og økonomiske ressourcer, kerneaktiviteter og kultur.

Et samarbejde med en specialiseret headhunter kan spare værdifuld tid, mindske chancerne for omkostningstunge fejlansættelser, samt bidrage med avancerede værktøjer, der er designet til at komme helt tæt på kandidaternes personprofiler, der til sidst afslører den helt rigtige medarbejder til din virksomhed.

De følgende 6 tegn kan være en god indikator på, at du som virksomhed bør overveje et samarbejde med en headhunter.

1. Dine rekrutteringsbehov kræver komplekse færdigheder

Hvis stillingen, der skal udfyldes, kræver specifikke nichekompetencer, kan en professionel headhunter være en værdifuld ressource, da komplekse krav til en kandidats færdigheder eller industrispecifik ekspertise er ikke altid at finde i det interne netværk. Specialister i headhunting kan med deres dybe industriindsigt og brede netværk identificere kandidater, der besidder lige præcis de kompetencer, din stillingsopfyldelse kræver.

2. Din næste rekruttering skal være anonym

feks. i forbindelse med diskret udskiftning af nøglemedarbejdere, eller ansættelse af medarbejdere til fortrolige projekter. En ekstern headhunter kan her være en god partner, der bidrager med at opretholde et højt niveau af diskretion omkring processen, og eliminerer chancen for, at den sensitive natur af en fortrolig proces forstyrres.

3. Du står over for en omfangsrig rekrutteringsproces

Udvidelse, planlægning af et nyt strategisk initiativ eller udsigter til stor vækst i din virksomhed? Kan du nikke ja her, er det værd at overveje et samarbejde med eksterne rekrutteringsspecialister. At besætte mange stillinger på én gang er tidskrævende, og kan veje mere end de interne ressourcer kan bære, hvis det ikke skal være på bekostning af virksomhedens kerneaktiviteter. Rekrutteringsspecialister har værktøjerne til at håndtere høje volumener af ledige stillinger effektivt, og er hertil eksperter i at finde kandidater til et team af høj kaliber, der stemmer overens med din virksomheds langsigtede mål.

4. Din medarbejderstabel lider af et højt antal udskiftninger

Indsatser målrettet rekruttering, onboarding og medarbejderfastholdelse er dyre – både økonomisk og på andre ressourcemæssige parametre. De bliver endnu dyrere, hvis de skal foretages hyppigere end nødvendigt, som et resultat af fejlrekrutteringer. Hvis din virksomhed lider af et højt antal personaleudskiftninger, kan en headhunters avancerede værktøjer og ekspertise i kandidatvurdering bidrage med at udvælge kandidater, der ikke alene er kvalificerede til den pågældende stilling, men som også passer ind i virksomhedens kultur.

5. Du har ikke tiden til at give rekrutteringsprocessen den nødvendige opmærksomhed

En rekrutteringsproces kræver en helhjertet indsats, der kan sikre høj kvalitet og mindske chancen for fejlrekrutteringer. Dog kan det føles som en umulig opgave at jonglere tiden til virksomhedens kerneaktiviteter, med tiden det tager at gennemføre en kvalitetssikret rekrutteringsproces. En headhunter kan med en dybt målrettet indsats finde din idéelle medarbejder, uden at du skal gå på kompromis med kvaliteten af din virksomheds daglige drift.

6. Du har svært ved at skabe dynamik i dine jobinterview

Partiskhed under interviews med kandidater kan være svært at spotte med interne briller, og kan resultere i, at interviewspørgsmålene bliver statiske, og måske ikke afdækker de konkrete egenskaber der har størst betydning for valget af den rette kandidat. Headhuntere er eksperter i den gode jobsamtale af flere grunde – og erfaring med spørgeteknikker samt deres upartiske vurdering af det perfekte match mellem din virksomhed og kandidaten er kun to ud af de mange!

 

Hvis du kan nikke genkendende til én eller flere af disse tegn, er det måske på tide, at du som virksomhed overvejer brugen af en headhunter og et eksternt rekrutteringsbureau til din næste ansættelse.

Bencke & Partners er eksperter i kvalitetssikret rekruttering og headhunting, og står altid dedikeret klar til at tilføre værdi til din virksomhed med et løfte om, at indsatsen mod erhvervelse af nye talenter kontinuerligt er agil, effektiv, og stemmer overens med din virksomheds kultur og langsigtede strategi.

Hvis du ønsker flere opdateringer og information fra Bencke & Partners og rekrutteringsbranchen som helhed, kan du følge os på LinkedIn, Facebook og/eller Instagram