Som virksomhed er det vigtigt altid at overveje om der er områder, hvor man kan forbedre de nuværende tilstande. En effektiv måde det kan gøres på er gennem person- og teamanalyser.

synergi

Person- og teamanalyse af medarbejdere kan være med til at øge synergien og effektiviteten på arbejdspladsen.

Hos Bencke & Partners arbejder vi med rekruttering og headhunting af de bedste kandidater og en af de vigtigste faktorer der gør, at vi kan finde de bedste medarbejdere til virksomheder, er at foretage grundige analyser af kandidaterne, der viser hvem de er som individer, og hvilke roller de bedst passer ind i.

teamroller eksempel

Oversigt over, hvordan fire personer har fået tildelt en primær og sekundær rolle som resultat af undersøgelsen.

Det er dog ikke kun ved rekruttering af nye medarbejdere, at denne analyse kan gavne virksomheder. En effektiv måde at styrke jeres virksomhed på er også ved at fokusere på de nuværende ansatte. Ved at kortlægge medarbejderes svagheder og styrker, personlighedstyper og hvilke sekundære og primære roller de typisk påtager sig i teamet dannes grundlaget for den bedste teamdynamik og udnyttelse af kompetencer.

Bencke & Partners kan hjælpe jeres virksomhed med netop dette gennem vores dybdegående kompetencer indenfor analyse og vurdering af mennesker. Det foregår vha. af afprøvede og effektive analyser, der giver et overblik over alt det, din virksomhed behøver at vide for at kunne optimere præstationen fra de nuværende ansatte.

Den viden, der opnås, vil give lederne i jeres virksomhed en langt bedre mulighed for at engagere og sammensætte de ansatte, så de præsterer optimalt. Ligeledes vil jeres medarbejdere også få en bedre forståelse for deres egne og kollegaers egenskaber og roller, hvilket øger synergien og effektiviteten på arbejdspladsen.

Om testen

Selve testen, vi anvender til at indsamle og vurdere data om medarbejderne, er udviklet af psykologer, psykometrikere og dataeksperter. Derudover har vi mange års erfaring i at udføre, analysere og formidle disse test, hvilket betyder, at i altid kan være sikre på, at testens kvalitet er på et højt internationalt niveau, og at i får en effektiv formidling af resultaterne.

radardiagram

Radardiagram, der giver et overblik over, forskellige tilgange til arbejde og hvordan de håndterer arbejdsopgaver.

Testen er udformet som et spørgeskema, hvor spørgsmålene tilpasses til den individuelle alt efter, hvordan de svarer undervejs. Når dataene er indsamlet, er der flere måder disse kan blive formidlet på. Vi vil altid give en dybdegående forklaring på, hvad resultaterne viser, og hvordan jeres virksomhed kan bruge dem fremover.

Et uddrag af data, indsamlet fra en analyse, kan ses på billederne. Det første billede viser, hvordan fire personer har fået tildelt en primær og sekundær rolle som resultat af undersøgelsen. Ud fra det kan der foretages overvejelser om, hvorledes de bedst placeres og fungerer i teams med andre.

Det andet billede er et radardiagram, der giver et overblik over forskellige tilgange til arbejde og hvordan de håndterer arbejdsopgaver. Det kan give et indblik i hvilke arbejdsopgaver, der passer bedst til de enkelte og hvordan arbejdsprocessen skal tilegnes. Disse to eksempler er blot uddrag af en dybdegående analyse, hvor vi i samarbejde med jeres virksomhed vil uddybe og vurdere, hvordan i kan få de bedste resultater og styrke jeres virksomhed.

Lyder det interessant og har du lyst til at høre mere? Så kontakt os her eller på tlf. 7070 7352 eller info@bencke-partners.dk.