Arbejdsglæde er tæt på altafgørende for et godt sammenhold blandt kollegaer på arbejdspladsen, og ikke nok med det, så øger humor også selvværdsfølelsen og bidrager til den generelle trivsel hos den enkelte.

Humor kan føre mange positive ting med sig på arbejdspladsen. Mange undersøgelser indikerer at ansatte mener, at et sjovt arbejdsmiljø vil gøre dem mere produktive. Andre undersøgelser indikerer en tendens til, at humor forhindrer udbrændthed. Humor som kommunikationsværktøj kan altså medvirke til at forhindre udbrændthed og samtidig skabe modstandskraft over for stress.

Humor og effektivitet følges altså flittigt ad, men sjov og ballede har også noget at sige, når vi kigger på medarbejdernes grundlæggende motivation. Motivation er vigtig i den forstand, at det kan have en positiv effekt på at klare hverdagens udfordringer og overkomme uforudsete forhindringer på jobbet og privat.

Udover på personlig plan, kan humor skabe en behagelig og komfortabel organisatorisk kultur. Det vil sige, at arbejdspladsen automatisk bliver præget i en positiv retning. Det anses derfor som værende en god idé at implementere humor som værdigrundlag i den enkelte virksomhed. Smil, latter og et anerkendende kropssprog er en simpel indgang til en afvæbnende måde at møde hinanden på og dermed skabe et godt arbejdsklima. Humor kan med andre ord ses som et bindemiddel, der skaber sammenhold og øger selvværdsfølelsen.

Selvfølgelig skal man tænke over hvilken humor der er “passende” i et arbejdsregi. Humor skal anvendes “korrekt”, forstået på den måde, at man både som leder og medarbejder skal have situationsfornemmelse og være bevidst om grænser; lige så vel som humor kan løfte stemningen på arbejdspladsen, kan det også føre til misforståelser.

Hvis humor er en del af arbejdspladsen, skaber det automatisk et godt samarbejde kollegaer iblandt. Et godt samarbejde er karaktiseret ved indbyrdes respekt, tillid, klar og ærlig kommunikation. Disse egenskaber danner tilsammen det bedste udgangspunkt for en god arbejdsplads med glade og produktive medarbejdere.

Som leder skal man være opmærksom på kulturen og om noget i den ændres; f.eks. hvis humoren pludselig forsvinder. Ændringer kan være udtryk for at der foregår noget blandt medarbejderne og i værste tilfælde indikere en form for mistrivsel hos den enkelte eller på tværs af arbejdspladsen. Det kan derfor være en god idé at holde øje med gruppedynamikkerne i en periode og eventuelt afholde møder med de enkelte medarbejdere som har ageret anderledes. Når en medarbejder muligvis er påvirket på arbejdspladsen eller ikke bidrager socialt med den vanlige humor, bør der handles og findes en årsag, så et potentielt problem kan løses. Ved at være opmærksom kan unødvendige konflikter undgås, og den sunde og humoristiske arbejdskultur kan bestå.