Læring og professionel udvikling hos det enkelte menneske er et spændende organisatorisk område at dykke ned i – specielt når man ser på arbejdspladsen som læringsarena, hvor færdigheder kan tilegnes. Der udspiller sig både formel og uformel læring på arbejdspladser, og denne læring anses for at være en faktor, der både kan styrke og udvikle arbejdspladsen og medarbejderne der indgår heri.

Formelle og uformelle læringsarenaer bygger på forestillingen om, at viden ikke er en færdigudviklet evne, som tillæres på skolebænken. Derimod er læringsarenaer betegnelsen for livslang læring, der kan tillæres uanset hvor man befinder sig – både fagligt og socialt.

Alle arbejdspladser har forskellige læringsmiljøer og kulturer, som i høj grad er præget af forskellige vilkår og rammer. Disse vilkår og rammer danner også grundlag for, hvilket læringsrum medarbejderne i den enkelte virksomhed har at udvikle sig i. Et godt læringsmiljø giver altså mulighed for at udvikle sig som menneske, og dermed også udvikle tingene i et arbejdsmæssigt henseende.Organisatorisk læring og lærerende organisationer 

Arbejdspladsen som læringsarena er både i fokus i et nationalt og internationalt perspektiv, og anses som værende et stadigt vigtigt svar på videnssamfundets hurtigt eskalerende behov for kompetenceudvikling.

Den enkelte medarbejder skal have mulighed for personlig og menneskelig udvikling på arbejdspladsen, og her er det læring, der skal sikre at dette sker gennem den enkelte medarbejders egen aktive deltagelse i vedkommendes læreproces. På den måde tilegner både organisation, arbejdsplads og individ sig viden og kompetencer.

Læreprocesser i arbejdslivet, og samspillet mellem arbejdspladser og medarbejdere, spiller en vigtig rolle i en lærende organisation med lærende individer. Arbejdspladsens læringsarena, eller mangel på samme, afspejler dermed de muligheder og begrænsninger som medarbejderne har for at lære til dagligt.

Medarbejdere og muligheder

De faglige og personlige forudsætninger for at tilegne sig nye færdigheder som medarbejder har større betydning, end man umiddelbart skulle tro. Uden den rette tilgang og indstilling er man oftest ikke motiveret eller i stand til at lære nyt eller at få den nødvendige viden til videre brug i sit arbejde.

Mange deler opfattelsen af, at udviklingsmuligheder på arbejdspladsen er afgørende i valget af et nyt job og i forhold til fastholdelse. Med andre ord anses læring og udvikling som særdeles positive karaktertræk ved en arbejdsplads.

Vi vil nok alle gerne udvikle og forbedre os, men alligevel oplever mange, at de har svært ved at tilegne sig nye kompetencer. En af blokaderne der kan have indvirkning på indlæringsevnen kan være manglende muligheder.

Vejen til at opnå motivation og arbejdsglæde handler altså om at skabe en læringsarena med muligheder, så arbejdet bliver udviklende.