Hvad er nøglen til motivation og engagement på arbejdspladsen?

Hvis du spørger os, er nøglen sammensvøbt af åbenhed og transparens. Både succesfuld ledelse og en succesfuld rekruttering er afgørende faktorer for virksomhedens vækst.

For ledelse betyder åbenhed, at der frit kan kommunikeres på en givende og konstruktiv måde, der i sidste ende vil gavne effektiviteten hos den enkelte. En transparent tilgang til arbejdslivet betyder derfor, at man kommer længst med ærlighed, selvom budskabet kan være vanskeligt at levere. Ærlighed handler blandt andet om, at man som leder kan uddele konstruktiv kritik, lige så vel som ros, men især også, at man har evnen til at se egne fejl og mangler i et ledelsesperspektiv. Åbenhed kan også betyde, at ledelsen deler ud af deres strategier og planer, og således skaber grobund for fælles visioner med deres teams.

For rekruttering betyder åbenhed, at alle parter i rekrutteringsprocessen er med og inkluderet fra start. Dette er med til at engagerer og vedligeholde engagementet hos kandidaten, så vedkommende ikke springer fra. Ligeledes er en transparent tilgang nødvendig for at finde det rette match mellem kandidat og virksomhed, da også personlige vinkler skal spille overens med virksomhedskulturen og ambitionen med ansættelsen. Dette er også grunden til, at vi hos Bencke & Partners fungere som en sparringspartner, der tør at stille de spørgsmål, som giver klarhed og indsigt.

Overordnet smitter åbenhed fra ledelsen positivt af på medarbejderne, da de hurtigt vil føle sig som en del af noget større, hvilket typisk vil øge både deres motivation og engagement. Når medarbejdere oplever åbenhed fra ledelsen, føler de sig mere værdsatte, hvilket også i de fleste tilfælde vil betyde bedre trivsel. At blive mere involveret og få lov til at udvikle sig personligt og fagligt, resulterer samtidig ofte i, at medarbejdere er mere tilbøjelige til at bringe egne idéer på banen. Ved at holde ledelse på et transparent plan, kan eventuelle spekulationer om hvorvidt der favoriseres pakkes væk, og ingen behøver at bekymrer sig om, hvad der besluttes i hemmelighed bag lukkede døre.

Alt i alt kan åbenhed bidrage til at forbedre medarbejdernes arbejdsglæde og vedligeholde motivation, hvilket kan øge tilfredsheden på arbejdspladsen for den enkelte.

Konsekvensen ved en alt for lukket ledelse kan være, at medarbejdernes motivation påvirkes negativt. Følelser som usikkerhed, utilstrækkelighed og at føle sig værdiløs kan opstå, og det kan påvirke den enkeltes produktivitet. Mangel på transparenthed kan også føre til generel mistillid, hvilket bidrager til et negativt arbejdsmiljø. Åbenhed er derfor vigtigt i mange henseender – specielt når vi snakker om arbejdspladser, motivation og engagement. Det er afgørende, hvis man som leder eller rekrutteringsvirksomhed, vil skabe tillid.